Spring til indhold

Bøger

Bøger - Lumi Genbrug Skjern

ANDEN LITTERATUR

Vi har blandt andet en række etbinds- og flerbindsværker:

I forhold til de fleste genbrugsbutikker har Lumi Genbrug Skjern en stor bogafdeling, der omfatter:
 • Ældre og nyere skønlitteratur
 • Stort udvalg af biografier
 • Ordbøger og mange slags håndbøger om sundhed, hobby, mad osv.
 • En meget stor samling af bøger fra kristne forlag, både romaner, biografier, opbyggelige bøger, bibelfortolkninger mv.
 • Kirkehistorie og bøger om mission
 • Sang- og salmebøger, bibler og bibeldele, billed- og børnebibler
 • Nogle samlinger af gamle foreningsblade (Spørg Jens Olsen, se nedenfor)
 • Egentlig teologisk litteratur

DEN TEOLOGISKE LITTERATUR

(Anden litteratur, se nedenfor til venstre)

Se boglisten over stort antal egentlig teologisk litteratur på flere sprog.
Der kan søges i listen.

Derud over har vi lige nu blandt andet følgende teologisk litteratur
(som ikke er på boglisten):

 • Ole Valen-Sendstad: Konkordieboken, (nyoptryk), 250 kr.
 • Norsk Illustreret Bibelleksikon, 2 bind, 100 kr.
 • Studiebibelen (norsk) bind 5 – græsk/norsk ordbog, 200 kr.

Forespørgsler vedrørende teologisk litteratur rettes direkte til:
Jens Olsen, mobil 2065 9440

Forespørgsler vedrørende ikke-teologisk litteratur rettes direkte til:
Hans Lundby, mobil 4054 2099

Enestående tilbud:
Den Store Danske Encyklopædi
Danmarks Nationalleksikon
20 bind + 2 indeksbind
Pris 3000 kroner