Bøger

I forhold til de fleste genbrugsbutikker har vi en stor bogafdeling, der omfatter:

  • Ældre og nyere skønlitteratur
  • Stort udvalg af biografier
  • Ordbøger og mange slags håndbøger om sundhed, hobby, mad osv.
  • En meget stor samling af bøger fra kristne forlag, både romaner, biografier, opbyggelige bøger, bibelfortolkninger mv.
  • Kirkehistorie og bøger om mission
  • Sang- og salmebøger, bibler og bibeldele, billed- og børnebibler

På lager har vi også mange samlinger af gamle foreningsblade, samt et stort antal egentlig teologisk litteratur på flere sprog.

Se pdf oversigten nedenfor. Der kan søges i den.

Vi har lige nu i bogsalget:

  • Helge Haystrup: AUGUSTIN Studier bind 1-6 og 8-15 (bind 7 mangler). Ialt 14 bind for 100 kr.
  • Ole Valen-Sendstad: Konkordieboken, (nyoptryk), 250 kr.
  • Norsk Illustreret Bibelleksikon, 2 bind, 400 kr.
  • Studiebibelen (norsk) bind 5 - græsk/norsk ordbog, 200 kr.

Henvendelser om forespørgsel eller reservation af bøger kan ske i butikken eller ved henvendelse til:
Jens Olsen, telefon       2065 9440
Esther Larsen, telefon  2142 5609